prostowanie ram motocyklowych

www.moto-kos.pl » Laserowa geometria ram

Pomiaru geometrii ramy motocyklowej dokonujemy przy użyciu systemu MAX Scheibner. Jest to obecnie najdoskonalsze i najdokładniejsze urządzenie pomiarowe dostępne na rynku. Dokładność pomiaru wynosi do 0.01 stopnia i 0,01 mm.

Urządzenie oparte o system fotogramometryczny sterowane jest komputerem. Komputer steruje pomiarami i oblicza ich wyniki. Otrzymane wyniki są porównywane z danymi zawartymi w bazie danych. Po zakończonym pomiarze, klient otrzymuje certyfikat obrazujący stan ramy.

Pomiary możemy wykonać także u Klienta w domu, po zaakceptowaniu wcześniej uzgodnionej kwoty przejazdu za jeden kilometr w obie strony do klienta. 

Jeśli więc po wypadku (bądź po czyjejś naprawie) jesteście Państwo pewni, że z ramą coś jest nie tak, a Ubezpieczyciel to neguje, to możemy Wam w tym przypadku pomóc tzn.: wykazać, czy rama motocyklowa spełnia parametry producenta, czy też nie. 

Firma posiada Certyfikat z przeprowadzonego w Niemczech szkolenia, który w pełni upoważnia ją do wykonywania tego typu pomiarów.

prostowanie ram motocyklowych prostowanie ram motocyklowych prostowanie ram motocyklowych prostowanie ram motocyklowych

CopyRights © 2013 - www.moto-kos.pl | Created by HSolutions